სახელი:
  გვარი:

ფოკუსირდეთ შესაძლებლობებზე. ქველმოქმედებაში არ არსებობს ბევრი თუ ცოტა, მთავარია მონაწილეობა, რომელიც ყოველთვის შედეგის მომტანია!

ფონდში წვლილის შეტანის შესაძლებლობები:

    • დონაცია
    • მიზნობრივი შემოწირულობა-კონკრეტული საჭიროების, საქმიანობის ან ბენეფიციარის დაფინანსება.
    • გადაუდებელი შემთხვევის სწრაფი დონაცია
    • ორგანიზაციის მიერ საკუთარი მომსახურების შემოთავაზება სრული ან ნაწილობრივი დაფინანსებით
  • მოხალისეობრივი საქმიანობა

მოცულობა და ჯერადობა შეუზღუდავია. შესალებელია როგორც ერთჯერადად, ასევე პერმანენტულად.

დანიშნულებაში გთხოვთ მივუთითოთ: შემოწირულობა ( სურვილისამებრ შეგიძლიათ მიუთითოთ მიზნობრიობა)